Videos

Desinfección con rayos UV Insdustria de alimentos

Entrevistados: Licda. Marcy González e Ing. Johnny Amenta

Duración: 6:39
ETIQUETAS: Sinapsis